Bare duDenne sang har jeg dedikert
til de to kjærester jeg har hatt,
nemlig Grethe og Aina.
Thank you, beautiful musicians!
Ai am not informed about who
are playing my songs and compositions.
The performances are excellent
in any case. Praise to the Lord!
The title of this song is "Bare du". Ai wrote the Norwegian lyrics first. In English, that would be "Only you". That thing, though, is not the same in English and in Norwegian.

♫ ꜛ Bare du

Vet du venn, jeg vil si deg igjen,
du er vakrest på denne vår jord,
med de alle vakre ord.
Du er din, du er min, og uendelig fin.
Ingen er så god som du.
Denne sang er en gang, det er den
gang jeg slo det fast, at du er din, du er min.
Ingen er så god som du er det å ha.

Vet du venn, jeg vil si deg igjen,
at du er bare Herren vår gitt
ved de alle vakre smil.
Når du viser deg selv er du fin som en elv:
Ingen er så god som du.
Heldigvis er jeg pris.
Og jeg vet det å liv forlange er litt teit.
Du er min. Du er din. Ingen er så god som du er.

Vet du, venn, her igjen, er jeg en i blant menn,
men det er noe med deg, som meg gir glød og du
er som du er, og jeg er som meg. Og, se, det:
Ingen er så god som du.
Du gir hjem. Du gir hvem.
Du gir meg å ta i akt i ei hvem som helst.
Du gir meg å bli frelst.
Der er ingen så god som du.
♫ ꜛ NO-ONE IS AS FINE AS YOU

Do you know, my dear friend,
I will tell you, again,
you are first on the earth
by your words, to me of worth.
You are yours, you are mine,
and eternally fine.
No-one is as fine as you.

This my song is among,
anyhow when I stated, you are truly yours,
you are mine. No-one is
good as you are, by being this.

Do you know, my dear friend,
I will tell you again,
by the Lord are your styles,
by the Lord your lovely smiles.
When you show who you are
you are bright as the star.
No-one is as fine as you.

Happily I will praise.
And I know, to expect life is the dull to raise.
You are mine. You are yours.
No-one is fine as you, by cores.

Do you know, friend, again,
I will state, as by men,
there is something about you;
that love that makes me glow.
You are you, I am me,
we are one, and please see:
No-one is as fine as you.

You give home. You give whom.
You give me not to notice anyone in bloom.
You give room fears assume.
No-one is fine as you, to me.

No comments:

Post a Comment

What to see first

    Norway