Poetry

Vaccinius
IN ENGLISH

 • A bit challenged
 • 40 metered poems written in a challenging time.
 • Actually so
 • 40 limericks
 • Blush
 • 40 pocuses expressing beauty.
 • Enough of it
 • 21 focuses about pride.
 • Falling in
 • 21 metered poems of different kinds.
 • Falling out
 • 21 metered poems of different kinds.
 • In fact aI am
 • This is a collection of 60 poems.
 • Maiden blush
 • 40 poems of different kinds. My first collection surviving.
 • Rhymes of faith
 • 30 poems from the beginning.
 • Strong start
 • 40 focuses about being.
 • Sweet seriousness
 • 40 locuses as clues.
 • Think about it
 • 21 iambic tetrametric quatrains.
 • Upper class
 • This is a collection of 40 poems.
 • World Wide Wit Want
 • A growing collection of limericks, creating the world.

  PÅ NORSK

 • Barnelærdom
 • 21 dikt på formen anapestisk tetrametric quatrain
 • Bestemorsdikt
 • 40 dikt på ulik form
 • Det er noe med det
 • 36 limericker kalt sentrumsblikk.
 • Du verden
 • 80 dikt på ulik form. Den første samling.
 • Dugleik
 • 40 dikt på nynorsk på ulik form.
 • En kunstner er født
 • 6 ballader og 21 huitainer på nynorsk.
 • Et lystig blikk
 • Flere dikt på den form jeg kaller apartementalsk.
 • Fru Tanketom
 • 40 humoristiske dikt på formen anapestisk tetrametrisk quatrain.
 • Funnet verdig
 • 40 dikt som tilbakeblikk.
 • Her jeg går og trår
 • 40 dikt på ulik form.
 • Herr Blikkfeste
 • 40 humoristiske dikt på formen anapestisk tetrametrisk quatrain.
 • I baderingen
 • 40 korte dikt på formen jambisk tetrametrisk quatrain, til barn.
 • I godhjørnet
 • 40 dikt på ulik form.
 • Kunsten å se klart
 • 80 dikt på formen alminnelig mål.
 • Merkeligheter
 • Flere dikt av ymse slag.
 • Nok er nok
 • 40 lokuser.
 • Norsk vis
 • 40 limericker.
 • Plutselig
 • 40 tidlige dikt på nynorsk uttrykkende kreativ fryd.
 • Retningsviser
 • 123 lokuser tilegnet HKH Prinsesse Ingrid Alexandra.
 • Syn på ting
 • 40 dikt på ulik form.
 • Til konfirmanten
 • 40 pokuser.
 • Trygt og heldig
 • 60 dikt av ymse slag.

  PRESENTERT PÅ MAGNIMIX

 • Jentemente
 • 654 navnegavn, på formen jambisk eller trokeisk tetrametrisk quatrain.
 • Damesnames
 • 456 locuses revealing girls by their names.
 • Fantasifix
 • 107 locuses educating former Greek gods.
  [ Også på norsk. ]

  PÅ SVENSK OG DANSK


  AUF DEUTSCH


  THE WALLS

  1. Ruben
  2. Simeon
  3. Levi
  4. Juda
  5. Issakar
  6. Sebulon
  7. Dan
  8. Napthali
  9. Gad
  10. Asher
  11. Joseph
  12. Benjamin

  What to see first