Se opp

Jeg Elsker Deg
Jeg elsker deg for det du gir
om enn du står på eller strir.

What to see first