Wonders

Vaccinius
På Norsk i bunnen av bakken

Serious sites

Sense
in English

The Law
Where I show aI rely on Christ
Here one will find The Law of Moses explained. The most evident prescripts of The Law are laid out in order to clarify the rule of The Law.

Trondheim
Where aI show I really love my people
On this site I argue that the city Trondheim should be sacred. The Christian principles expressed by the streets and the attractions, obviously intentionally created, clearly shows the city to be by God. By pointing out the principles expressed, I clarify Christianity.

Fairy tale
Where I just had to
This is a fairy tale in verse about the creation of Adam. It is a translation of a story I first made in Norwegian, and it took me a whole winter to make it. I was not able to concentrate, due to medicines forced upon me.

7 Psalms
Where I really want to be friends with Jesus
Here are seven psalms, written to get comfort, and to praise the Lord.

Drawings
Where I let go
On this blog one will find drawings which show my development as a pencil artist.

Forstand
På norsk

Eventyr
Hvor jeg bare måtte gjøre ære på mor

Slik gikk det til
Dette er et eventyr om skapelsen av Adam, på vers.


Sonettkrans
Hvor jeg viser at far rakk å gi meg noe

Forlegningen
Dette er en sonettkrans, med noen ekstra effekter, omhandlende den kristnes natur.

Roman
Hvor jeg tar et oppgjør med galskapen

Kan og Skje
Dette er en roman, kalt "Kan og Skje". Den handler om en selvovervinnelse.

Julesanger
Hvor jeg virkelig ønsker å bli elsket av Jesus

Takk - Kristus
Dette er julesanger jeg skrev før jeg lærte meg å komponere musikk. Jeg har senere arrangert dem. Takk, Kristus!

Sanger for kulturen
Hvor jeg takker Gud for hva jeg lærte om det å lage musikk

Takk - Kristus
Dette er salmer jeg skrev over flere år, fra et par-tre år etter årtusenskiftet, og til jeg permanent la fra meg gitaren, og det må ha vært i 2013 eller 2014, tenker jeg meg.

Merkeminner
Hvor jeg takker fedrene

Takk - Kristus
Dette er noen få salmer jeg fant i en gammel salmebok, og det er salmer som ikke hadde egne melodier. Jeg satte tone til dem.

Akronymer
Hvor jeg viser hva en kan gjøre

Her er jeg også
En gang før årtusenskiftet lærte jeg å lage akronymer, og på denne siden har jeg presentert noen jeg har laget. De kan kanskje brukes, til noe.

Tegninger
Hvor jeg viser meg fram

Tegneferdighet
Jeg blir stadig flinkere til å tegne. Her er postet tegninger som viser min utvikling i så måte.

What to see first

    Norway