Wonders

Vaccinius

Serious sites

Sense
in English

Home page
Where I make myself known

Poet on view
This is a site on which one will find a short presentation and a lot of explanations. On this site I have explained what it means to be a Christian. Here are also some funny observations. I have also humorously pointed out what the major issues are within philosophy, theology, sociology and psychology. Here, also, are some poems and some songs of mine.

The site is in English, but there is a big Norwegian partition on the site.

My poetry
Where I am in order

Mixnix.net
On this site all my collections of poetry is presented. Here is English poetry, Norwegian poetry, as well as poetry in other languages.

The Idea
Where I make my perspective clear
On this site, I have explained what the idea of life is. This is the translation of the Norwegian site "Kongstanken". By the model I present, I have united idealistic and materialistic thinking. Here, the number of The Beast is explained.

The Words
Where I show aI can read
On this site The Ten Words given Moses is outlined. The unity of The Ten Words expresses the pact with God given by The Law of Moses. The unity of The Ten Words is the expression of the covenant.

The Law
Where I show aI rely on Christ
Here one will find The Law of Moses explained. The most evident prescripts of The Law are laid out in order to clarify the rule of The Law.

Trondheim
Where aI show I really love my people
On this site I argue that the city Trondheim should be sacred. The Christian principles expressed by the streets and the attractions, obviously intentionally created, clearly shows the city to be by God. By pointing out the principles expressed, I clarify Christianity.

Damesnames
Where aI show I am in love with women
This is the English tower on Trixnix. This is her right breast. It is a growing collection of locuses, that is tetrametric quatrains, put to English female names, as blessings. I call the poems namefames.

If the city Trixnix is a girl, this, in her imagination, is her son, when the equivalent site in Norwegian is her daughter. If aI am English, though, this is her daughter.

Contributions are wanted. As I understand it, there are thousands of English female names, counting all spellings and variations, so it will take some time before all are covered.

Now, there are 456 + 0 namefames on the site.

Fairy tale
Where I just had to
This is a fairy tale in verse about the creation of Adam. It is a translation of a story I first made in Norwegian, and it took me a whole winter to make it. I was not able to concentrate, due to medicines forced upon me.

Godmix
Where I want to be kind
Trixnix got a son. This is an ordering of the ancient Greek gods, and a drawing of the psychological human being. It was intentionally made in Norwegian. Ai quickly, though, translated it to English.

If Trixnix is a tree, this site is the fruit of the tree.


7 Psalms
Where I really want to be friends with Jesus
Here are seven psalms, written to get comfort, and to praise the Lord.


Drawings
Where I let go
On this blog one will find drawings which show my development as a pencil artist.

Forstand
På norsk

Hjemmeside
Hvor jeg gir meg til kjenne

Poet on view
Dette er hjemmesiden min. Her vil en finne en kort presentasjon og en del forklaringer. Her er også en del morsomme observasjoner. På denne siden har jeg redegjort for hva det innebærer å være kristen, Jeg har også litt lystig gjort rede for hva som er de grunnleggende spørsmålene i filosofi, teologi, sosiologi og psykologi. Her er også noen dikt og noen sanger av meg.

Siden er på engelsk, men der er en stor avdeling på norsk.

Diktene mine
Hvor jeg er i orden

Mixnix.net
På denne siden er alle diktene mine presenterte. Her er dikt på Norsk og på Engelsk, samt dikt på en del andre språk.

Samkvem
Hvor jeg viser jeg er litt komplisert
Ved en modell viser jeg her hvordan Gud har ordnet verden for mennesket. Modellen er fundert i Skapelsesberetningen. Denne modellen har jeg ikke oversatt til engelsk.

Navnegavn
Hvor jeg forelsker meg i kvinner

Jentemente
Dette er det norske tårnet i Trixnix. Dette er hennes venstre bryst. Om Trixnix er ei jente, er dette i hennes fantasi hennes datter.

Her røpes jenter. Dette er en voksende samling lokuser, uttrykkende hva jentenavn betyr. Jeg kaller diktene navnegavn.

Nå er der 654 + 0 navnegavn på siden. Der ønskes bidrag.

Eventyr
Hvor jeg bare måtte gjøre ære på mor

Slik gikk det til
Dette er et eventyr om skapelsen av Adam, på vers.


Sonettkrans
Hvor jeg viser at far rakk å gi meg noe

Forlegningen
Dette er en sonettkrans, med noen ekstra effekter, omhandlende den kristnes natur.

Roman
Hvor jeg tar et oppgjør med galskapen

Kan og Skje
Dette er en roman, kalt "Kan og Skje". Den handler om en selvovervinnelse.

Godmix
Hvor jeg viser at jeg ikke er så dum

Fantasifix
Trixnix fikk en sønn. Dette er en tegning av det psykologiske mennesket. Dette er en ordning av de gamle greske guder, og en framstilling av menneskets instanser. Siden er på norsk. Og likevel er den like mye engelsk.

Om Trixnix er et tre, er denne siden frukten av treet.

Julesanger
Hvor jeg virkelig ønsker å bli elsket av Jesus

Takk - Kristus
Dette er julesanger jeg skrev før jeg lærte meg å komponere musikk. Jeg har senere arrangert dem. Takk, Kristus!

Sanger for kulturen
Hvor jeg takker Gud for hva jeg lærte om det å lage musikk

Takk - Kristus
Dette er salmer jeg skrev over flere år, fra et par-tre år etter årtusenskiftet, og til jeg permanent la fra meg gitaren, og det må ha vært i 2013 eller 2014, tenker jeg meg.

What to see first

    Norway