Oss to


By Vaccinius 💚

Sangen Bare du har jeg dedikert til de to kjærester jeg har hatt,
nemlig Grethe og Aina.

Click: ꜜ Vet du - venn   You know - friend
Stupid - it is
The fastprint is to be found on flickr.prixnix.com .
♫ ꜛ Vet du - venn You know - friend
Når jeg ser deg komme mot meg
ser jeg vel en annen vei,
i sinnet ei, den sak er veldig grei.

Når jeg ser deg komme mot meg
går jeg lett i sinn og vett,
og jeg går tett, nysgjerrig, rett og slett.

Venn, hva skal jeg si deg,
du synes meg å være min tro,
min ære med, og du om det.

Lykke på vår jord, der vi bor,
og er og gror, tror vi,
du er som vann som gjør meg sann.

Når jeg hører deg fortelle
blir jeg vis, tror jeg og pris
litt snø og is. Jeg tenker på bevis.

Når du ler får jeg å synes
alt er bra og til å ha.
Og jeg blir så at til å gå er nå.

Venn, hva skal jeg si deg,
du synes meg å være min tro,
min ære med, og du om det.

Lykke på vår jord, der vi bor,
og er og gror, tror vi,
du er som vann som gjør meg sann.

Vel er livet vanskelig,
og vel er ikke lett
å være, og bli sett.

Du gjør livet underlig,
jeg ser deg på en plett.
Og da er mitt liv komplett.

Ære være Gud,
som ikke bare er vårt bud,
men som er lett, og livets rett og slett.

Vet du venn, når jeg
får se deg blir jeg øm, det er en drøm.
Den tråden vi har gjør seg som en søm.

Venn, hva skal jeg si deg,
du synes meg å være min tro,
min ære med, og du om det.

Lykke på vår jord, der vi bor,
og er og gror, tror vi,
du er som vann som gjør meg sann.
When I see you coming, I
will look another way, and try
to be a dear, that thing is clear.

When I see you coming, I
am thinking light, my worry by,
and I am kind, and sensitive, to find.

Friend, what can I tell you,
you seem to be my faith,
and my silly glory, too,
by any wraith.
Happiness on earth,
where we live, and are of worth,
we believe and we leave it to achieve.

When I hear you being clear,
I will get wise, I think, and praise
all cold I bring, I think of proof and grace.

When you smile, I get to file
an envelope and to keep up.
And I get so, that it is time to go.

Friend, what can I tell you,
you seem to be my faith,
and my silly glory, too,
by any wraith.
Happiness on earth,
where we live, and are of worth,
we believe and we leave it to achieve.

Surely, life is difficult,
and surely easy not
is to gain the result.

You, my friend make wonders,
and I see what you have got.
And what to be, one ponders.

Honour to the Lord,
which only not is reason got,
though who is light,
and who is sight, and right.

You know, friend, when I see you
I reckon too, that thing to do,
there is manner which is to afford.

Friend, what can I tell you,
you seem to be my faith,
and my glory, too,
by any silly wraith.
Happiness on earth,
where we live, and are of worth,
we believe and we leave it to achieve.
The title of the first song is "Bare du". Ai wrote the Norwegian lyrics first. In English, that would be "Only you". That thing, though, is not the same in English and in Norwegian.

♫ ꜛ Bare du

Vet du venn, jeg vil si deg igjen,
du er vakrest på denne vår jord,
med de alle vakre ord.
Du er din, du er min, og uendelig fin.
Ingen er så god som du.
Denne sang er en gang, det er den
gang jeg slo det fast, at du er din, du er min.
Ingen er så god som du er det å ha.

Vet du venn, jeg vil si deg igjen,
at du er bare Herren vår gitt
ved de alle vakre smil.
Når du viser deg selv er du fin som en elv:
Ingen er så god som du.
Heldigvis er jeg pris.
Og jeg vet det å liv forlange er litt teit.
Du er min. Du er din. Ingen er så god som du er.

Vet du, venn, her igjen, er jeg en i blant menn,
men det er noe med deg, som meg gir glød og du
er som du er, og jeg er som meg. Og, se, det:
Ingen er så god som du.
Du gir hjem. Du gir hvem.
Du gir meg å ta i akt i ei hvem som helst.
Du gir meg å bli frelst.
Der er ingen så god som du.
♫ ꜛ NO-ONE IS AS FINE AS YOU

Do you know, my dear friend,
I will tell you, again,
you are first on the earth
by your words, to me of worth.
You are yours, you are mine,
and eternally fine.
No-one is as fine as you.

This my song is among,
anyhow when I stated, you are truly yours,
you are mine. No-one is
good as you are, by being this.

Do you know, my dear friend,
I will tell you again,
by the Lord are your styles,
by the Lord your lovely smiles.
When you show who you are
you are bright as the star.
No-one is as fine as you.

Happily I will praise.
And I know, to expect life is the dull to raise.
You are mine. You are yours.
No-one is fine as you, by cores.

Do you know, friend, again,
I will state, as by men,
there is something about you;
that love that makes me glow.
You are you, I am me,
we are one, and please see:
No-one is as fine as you.

You give home. You give whom.
You give me not to notice anyone in bloom.
You give room fears assume.
No-one is fine as you, to me.

No comments:

Post a Comment

What to see first

    Norway