SnowdropSNOWDROP

To Number One, the colour white
is due, since white is not a bite.
The snowdrop colour takes from snow.
And steady in it, one will grow.

SNØKLOKKE

Som tidlig ute er en hvit,
ei preget av suksess og slit.
En snøklokke er hvit som snø,
og innimellom vil en tø.

No comments:

Post a Comment

What to see first

    Norway