Se opp

Jeg Elsker Deg
Jeg elsker deg for at du skal
ha meg alene som ditt kall.

Navigation