Se opp

Jeg Elsker Deg
Jeg elsker deg for det du vil
ved det at du vil høre til.

What to see first