Solmøys sanger

Ai do not know who are playing my scores.
The performance is in any fall fantastic.
Ways and means
Hva jeg er absolutt viss på, er at der er flere måter å være selvstendig på. Der er flere måter å være kvinne på, der er flere måter å være mann på, der er flere måter å komponere på, og flere måter å lære seg å komponere på. Hva man ved vitenskapen kan være behjelpelig med, er å påpeke føringer i kulturen, i kraft av forventninger og krav. Denne opplevelsen av å være oss, som folk og venner, blir lett fort samfunn som virker mot, eller sammen med andre samfunn. Og måten det gjør det på, og er på, vil være forutsigbart. Og, så er det så, at vi sammen har formeninger om hva vi er og står for. What aI am absolutely certain of, is that there are many ways to be. There are many ways to be women, there are many ways to be men, there are many ways to compose, and to learn how to. What one by science can be helpful with, is to show, there are ways in the culture giving expectations, or demands. That notion of being us, as peoples and friends, easily becomes an entity working, towards or together with other such entities. And the way it does will be predictable. Also, together we have notions of what we stand for, dependent on who we are.
VÆR NÆR

Vår Herre, modig,
kry og frodig,
vær meg nær.
Vår Herre, modig,
sår og blodig,
ha meg kjær.
./. Du rene hjerte,
store smerte,
vis meg vei!
Og gi at veien
og at pleien
ender ei. ./.

Din vei å vandre
er for andre
liv som er.
Og du vil lindre
i det indre
makts begjær.
./. Gi meg å høre
til, og føre
meg som brud.
Og la meg ekte,
sinnet nekte.
Hør, min Gud! ./.
STILLE SITTE

La meg få høre
til, og få gjøre
som sømmer seg bare.
Det vil jeg klare,
min tro og min ære
Kristus å gi.
I alt mitt er Sønnen
tanken og bønnen.
Det er hva jeg vil fri.

Er verden ille
sitter jeg stille,
for verden skal ikke
viljen få rikke.
Betenkt vil jeg kikke,
hellig og fin.
I alt mitt er Sønnen
tanken og bønnen.
Kristus er Herren min.

This was one of my very first attempts composing, writing for classical instruments, back in the Christmas of 2015. What aI in this particular case did, was to make a compound of two songs aI just had written (the two above), trying to harmonize, and to make some effects in the short composition. And aI made a bite, aI think. Writing for string quintet is challenging. And, aI was happy with it, and made it the opening sound of what initially was the river on Trixnix. Thank, You, Lord. It was a relief to make it, and aI had a good time doing it.

No comments:

Post a Comment

What to see first

    Norway