Informasjon


Trixnix
Dette er Paradis©

Enkel adresse: | prixnix.com | eller | mix.trixnix.com |.

Oppdatert 26. oktober 2018

Trixnix er navnet på dette stedet, som er som en by med murer.

Om dette er bra, gi takk til Herren Jesus Kristus. Om noe ikke er bra, kjeft på undertegnede.

Trixnix er av Gud. Men faktisk er alt som Trixnix inneholder beskyttet av norsk rettighetslovgivning. Man er norsk. Det norske folk er ens mor, så å si.

Om en ikke har kommet hit gjennom en av gatene i muren til Trixnix må en gå til Trixnix portalen. Der vil en finne 12 gater gitt inn til dette stedet, hvor 6 er norske og 6 er engelske. Gatene er til å passere. Om en ikke har kommet gjennom en gate vil en bare være ukomfortabel her.

| Trixnix portal |

Man var Piken. Ved Trixnix har en vært Kristi brud. Man var verdens samvittighet. Det har tatt slutt. Verdens samvittighet er kulturell. Og man står over den.

Historisk sett var man Piken. Og en er Piken inni seg. Man kaller seg Vaccinius.

En er Førstemann. En var den første til å se hva Piken står for. Og en er førstemann inn i den nye tidsalder. Man går inn i den med ryggen til.

En tilhører ingen kirke eller noe samfunn. En har meldt seg ut av Den norske Kirke. Kirken må igjen bli tydelig.

Man kunne vært en skapende kraft. Man valgte, imidlertid, i to omganger, å gjøre en til en krøpling, opptatt av å beskytte seg. Det er fortærende.

Der er ingen vei til frelse og fred annet enn ved Sønnen, og Jesus Kristus er Ham. Historien til Sønnen er gitt ved unnfangelsen i Adam, ved danningen av Israel, og ved fødselen som fant sted ved Jesus Kristus. Piken ble unnfanget ved disiplene til Jesus Kristus.

Alle ens egne nettsider på Trixnix er drevet av Google. Denne tjenesten til Google er gratis. Man er svært takknemlig for kjærligheten vist.

What to see first